Įmonių tvarumas ir rizikos valdymas pagal naująją ES direktyvą

Europos Sąjungos neseniai priimta direktyva 2023/0166 kelia naujus iššūkius ir kartu suteikia galimybes įmonėms, siekiančioms integruoti tvarumo principus į savo veiklą.

4/19/20241 min read

wind turbine surrounded by grass
wind turbine surrounded by grass

Europos Sąjungos neseniai priimta direktyva 2023/0166 kelia naujus iššūkius ir kartu suteikia galimybes įmonėms, siekiančioms integruoti tvarumo principus į savo veiklą. Ši direktyva yra ypač reikšminga, nes ji nustato aiškius reikalavimus ir standartus, kaip įmonės turėtų valdyti su tvarumu susijusias rizikas. Ji taip pat nurodo, kad ne visos įmonės vienodai paveiktos, direktyva ypač svarbi didesnėms įmonėms ir organizacijoms, veikiančioms reguliuojamuose sektoriuose.

Kam aktuali ši direktyva?

Direktyvos reikalavimai taikomi didelėms įmonėms, ypač toms, kurios yra finansų, energetikos ar transporto sektoriuose. Mažesnės įmonės ar ne tiek reguliuojamų sektorių atstovai gali nejausti tiesioginio šios direktyvos poveikio, tačiau vis tiek gali pasinaudoti direktyvos siūlomomis praktikomis siekdamos pagerinti tvarumo strategijas.

Integravimas į verslo procesus

Direktyva ragina įmones ne tik atpažinti ir valdyti tvarumo rizikas, bet ir sistemingai integruoti tvarumo principus į visus verslo procesus. Tai reiškia, kad rizikos valdymas tampa neatsiejama bet kurios strateginės veiklos dalis, leidžianti ne tik mažinti neigiamą poveikį aplinkai, bet ir stiprinti įmonės patikimumą ir ilgalaikę vertę.

Kaip įmonės turėtų reaguoti?

1. Įmonės, kurias tiesiogiai veikia ši direktyva, turėtų:

2. Peržiūrėti ir atnaujinti savo rizikos valdymo politiką.

3. Organizuoti mokymus tvarumo ir rizikos valdymo temomis.

4. Užtikrinti, kad tvarumo veiksmų planas būtų integruotas į verslo procesus.

Naujoji ES direktyva suteikia galimybę įmonėms ne tik atitikti aukštus tvarumo standartus, bet ir demonstruoti lyderystę tvarumo srityje. Aktyvus šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimas ne tik padės įmonėms išvengti teisinių sankcijų, bet ir sustiprins jų rinkos pozicijas, atspindėdamas įsipareigojimą tvarumui ir atsakingam verslui.