Rizikos kultūros svarba organizacijoje

Įmonės, pakankamai neišvysčiusios ir neskiriančios dėmesio rizikos kultūrai, dažnai priima sprendimus, kurie neatitinka įmonės politikos ir procedūrų. Leidimas vykdyti veiklą, prieštaraujančią įmonės politikai ir procedūroms, arba jos nebuvimas jas aptikus, signalizuoja likusiai organizacijos daliai ignoruoti arba nepaisyti problemų, kurios gali sukelti rimtų pasekmių.

Rizikos valdymo institutas (IRM) rizikos kultūrą apibrėžia kaip „vertybes, įsitikinimus, žinias, požiūrį ir supratimą apie riziką, kuriuo dalijasi žmonių grupė, siekdama bendrų tikslų“. Rizikos kultūra yra svarbi, nes rizikos valdymas negali veikti vakuume, negali veikti be žmonių ir vadovavimo. Pati sistema nekontroliuoja ir nepriima sprendimų - tai yra organizacijos vadovų užduotys, todėl veiksminga rizikos kultūra yra labai svarbi bendrai rizikos valdymo proceso sėkmei.

Vystant rizikos kultūrą labai svarbus vadovybės veiklos stilius, paskatų ir atlygio struktūra, visiškas įsipareigojimas laikytis etiško ir atsakingo verslo elgesio, jausti atsakomybę, vykdyti aiškią atskaitomybę už rezultatus ir kitas etines organizacijos kultūros funkcijas.

Veiksminga rizikos kultūra apima šiuos aspektus:

- Pripažįsta realybę, kad egzistuoja rizika, ir skatina diskusijas apie jas

- Skatina darbuotojus laiku reaguoti į kylančias rizikas

- Ieško informacijos apie rizikas visuose organizacijos lygiuose

- Kuria tinkamas rizikos valdymo strategijas ir procesus

- Laiko personalą atsakingu už rizikos politikos ir procesų laikymąsi

Įmonės, pakankamai neišvysčiusios ir neskiriančios dėmesio rizikos kultūrai, dažnai priima sprendimus, kurie neatitinka įmonės politikos ir procedūrų. Leidimas vykdyti veiklą, prieštaraujančią įmonės politikai ir procedūroms, arba jos nebuvimas jas aptikus, signalizuoja likusiai organizacijos daliai ignoruoti arba nepaisyti problemų, kurios gali sukelti rimtų pasekmių.

Veiksmingos rizikos kultūros kūrimas

Norint sėkmingai išvystyti rizikos kultūrą, reikia kantrybės. Bet kurios organizacijos klimato ir kultūros keitimas yra kelerius metus trunkantis procesas. Tai neįvyks per vieną valdybos ar darbuotojų susirinkimą. Tai neįvyks nurodžius tai tvarkoje ar atmintinėje, skirtoje darbuotojams. Evoliucijai reikia laiko – reikia laiko ugdyti organizaciją, o lyderiams parodyti, kaip svarbu remti šias naujas iniciatyvas.

Štai du veiksmo elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti vystant rizikos kultūrą:

(1) Nustatykite savo dabartinę rizikos kultūrą. Žinodami, kokia yra Jūsų organizacijos padėtis, padėsite suprasti esamą brandos lygį ir kokiose srityse reikia pasitempti.

(2) Įtraukite vadovybę. Kad tokio tipo pokyčiai būtų veiksmingi, jie turi vykti iš viršaus į apačią. Generaliniai direktoriai, norintys inicijuoti procesą, turi pasiekti sutarimą tarp aukščiausių įmonės vadovų. Jie turi susiburti, kad susitartų, kokios kultūros jie nori savo organizacijoje.

Imkitės veiksmų

Svarbu peržiūrėti, standartizuoti ir jeigu yra galimybė, automatizuoti procesus ir procedūras, taip pat šviesti ir palaikyti Jūsų organizaciją, kai ji prisitaiko prie kintančios kultūros.

Rizikos valdymas turi būti aiškiai ir reguliariai atliekamas procesas visoje organizacijoje. Labai naudinga organizuoti mokymų sesijas, skirtas supažindinti organizaciją su tinkamais rizikos valdymo vaidmenimis ir atsakomybėmis.

Kaip gali atrodyti rizikos kultūra?

- Sėkminga rizikos kultūra turi šias ypatybes:

- Aukščiausio lygio vadovų palaikymas

- Vadovai priimdami sprendimus laikosi etikos principų

- Darbuotojai praneša apie visas rizikas ir mokosi iš klaidų

- Reaguojama į riziką nebijant kaltės ar nuobaudų

- Darbuotojai supranta kiekvieno proceso ar veiklos veiksmą

- Įtvirtinama atskaitomybė ir rizikos valdymas visoje organizacijoje visais lygmenimis

- Skatinama tinkamai rizikuoti į riziką

- Vertina darbuotojus, turinčius rizikos valdymo įgūdžių ir žinių

- Skatina mokymus ir švietimą rizikos valdymo įgūdžių klausimais

Rūpinkitės ir vystykite savo organizacijos kultūrą kiekvieną dieną.