Rizikos valdymo iššūkiai viešajame sektoriuje

Viešasis sektorius šiuo metu išgyvena reikšmingų pokyčių erą, kaip skaitmeninė transformacija, „Brexit“, pandemijos sukelti iššūkiai, kariniai konfliktai, vyraujančios stichinės nelaimės ir kt., - o pokyčiai yra vienas iš svarbiausių galimos rizikos elementų. Siekdamos suvaldyti galimų rizikų pasireiškimą, viešojo sektoriaus organizacijos turėtų sukurti rizikos valdymo strategiją. Dedikuota rizikos valdymo komanda turėtų koordinuoti šios strategijos įgyvendinimą, kurios užduotis ne tik užfiksuoti ir tinkamai įvertinti atitinkamą riziką kiekviename organizacijos lygmenyje, tačiau būtina ir stebėti, kaip įgyvendinami suplanuoti rizikos mažinimo veiksmai. Tačiau yra keletas iššūkių, susijusių su veiksmingos rizikos valdymo strategijos įgyvendinimu, ir viešojo sektoriaus organizacijos turi juos įveikti. <...>.

five human hands on brown surface
five human hands on brown surface

Kodėl rizikos valdymas yra toks svarbus viešajame sektoriuje?

Viešasis sektorius šiuo metu išgyvena reikšmingų pokyčių erą, kaip skaitmeninė transformacija, „Brexit“, pandemijos sukelti iššūkiai, kariniai konfliktai, vyraujančios stichinės nelaimės ir kt., - o pokyčiai yra vienas iš svarbiausių galimos rizikos elementų.

Siekdamos suvaldyti galimų rizikų pasireiškimą, viešojo sektoriaus organizacijos turėtų sukurti rizikos valdymo strategiją.

Dedikuota rizikos valdymo komanda turėtų koordinuoti šios strategijos įgyvendinimą, kurios užduotis ne tik užfiksuoti ir tinkamai įvertinti atitinkamą riziką kiekviename organizacijos lygmenyje, tačiau būtina ir stebėti, kaip įgyvendinami suplanuoti rizikos mažinimo veiksmai.

Tačiau yra keletas iššūkių, susijusių su veiksmingos rizikos valdymo strategijos įgyvendinimu, ir viešojo sektoriaus organizacijos turi juos įveikti.

Integracijos trūkumas

Rizikos valdymas turėtų būti integruotas su organizacijos veiklos strategija, o atsakomybės paskirstytos organizacijos padaliniams, kad savo veiklos diskrecijos ribose jie priimdami sprendimus geriau suvoktų riziką.

Visgi daugeliui organizacijų sunku integruoti rizikos valdymą į savo veiklą padalinių lygmeniu. Vietoje to, rizikos valdymo komanda tampa šio proceso pagrindiniu savininku, o tai dažnai lemia prastą komunikaciją ir atsakomybės nuo rizikos savininkų nusiėmimą.

Rizikos valdymo nesusipratimas

Iššūkių gali sukelti ir tai, kad darbuotojai nesuvokia rizikos valdymo tikslo ir jos aktualumo.

Kai kurie darbuotojai šį procesą gali tapatinti su atitikties funkcija, visiškai neįvertindami jo svarbos organizacijai ir kaip ji gali prisidėti prie bendros sėkmės. Dėl to darbuotojai ir toliau dirba taikydami senus metodus, kurie negali patenkinti šiandienos lūkesčių sumažinti trikdžius.

Taigi labai svarbu pradiniuose rizikos valdymo diegimo etapuose užtikrinti darbuotojų įsitraukimą ir motyvaciją.

Augantis privatumo susirūpinimas

Duomenų apsaugos (BDAR) įdiegimas taip pat sukėlė rizikos valdymo iššūkių viešajam sektoriui.

Duomenys atlieka labai svarbų vaidmenį mažinant riziką tokiose srityse kaip elektroniniai nusikaltimai ir terorizmas.

Siekdamos įveikti šiuos su privatumu susijusius iššūkius, viešojo sektoriaus organizacijos turi investuoti į savo saugumo sprendimų atnaujinimą, kurie atlieka itin svarbų vaidmenį saugiai tvarkant duomenis ir naudojant juos organizaciniams sprendimams palengvinti.

Taigi, efektyvus rizikos valdymas leidžia viešojo sektoriaus organizacijoms proaktyviau reaguoti į pokyčius ir priimti geriau apgalvotus sprendimus, analizuojant, kaip jos galėtų efektyviau veikti ateityje, o tai galiausiai lemia geresnius rezultatus piliečiams ir efektyvesnį organizacijos valdymą.