Strateginių rizikų valdymo svarba

depth of field photography of man playing chess
depth of field photography of man playing chess

Kadangi organizacijos veikia vis labiau konkurencingoje ir neapibrėžtoje aplinkoje, kurią dar labiau apsunkina grėsmės jų veiklai, pavyzdžiui, kibernetinės atakos, tiekimo grandinės sutrikimai ir (ar) klimato katastrofos, strateginių rizikų valdymas tapo pagrindiniu veiksniu, užtikrinančiu organizacijos sėkmę.

Akivaizdu, kad organizacijos turi būti pasirengusios įvairioms strateginės rizikos rūšims ir turėti tvirtą strateginių rizikų valdymą, kad ne tik sumažintų poveikį jų veiklai, bet net pasinaudotų kontekstu ir paverstų ją galimybe.

Kas yra strateginė rizika?

Strateginė rizika yra tikimybė, kad organizacijos strategija žlugs. Tai būsimos pasirinktos strategijos sėkmės įvertinimas. Kadangi strategija yra aiškių sprendimų visuma, strateginė rizika atspindi tų sprendimų rizikų visumą.

Iš esmės strateginė rizika turi įtakos bendrai organizacijos strategijai. Kartais gali būti sunku ją pastebėti ir valdyti.

Tai reiškia, kad, ypač vadovų lygmeniu, lyderiai ir komandos turi sugebėti ieškoti strateginių rizikų ir, užuot priskyrę jas prie rizikos draudimo ar sušvelninimo, ugdytų sumanumą užduoti tinkamus klausimus:

Ar tam pasipriešinsime, išvengsime neigiamų pasekmių?

O gal mes tai priimame, naudojame kaip rinkos rodiklį ir vertiname kaip galimybę strateginiams pokyčiams?

Taigi, strateginių rizikų valdymas – tai rizikos atpažinimo, jų priežasčių ir padarinių nustatymo bei atitinkamų veiksmų joms mažinimo procesas. Rizika kyla dėl vidinių ir išorinių veiksnių, tokių kaip gamybos gedimai, ekonominiai pokyčiai, vartotojų skonio pokyčiai ir kt.

Strateginė rizika gali sutrikdyti verslo galimybes pasiekti savo tikslus, išsiveržti į rinką ar net išgyventi. Veiksmingas ir efektyvus strateginių rizikų valdymas suteikia galimybę išvengti galimų kliūčių sėkmei ir maksimaliai padidinti savo veiklos rezultatus.

Kodėl strateginių rizikų valdymas yra svarbus?

Organizacijos, kurios nesugeba tinkamai valdyti rizikos, susiduria su didelėmis grėsmėmis. Kartais jos susiduria net su egzistencinėmis grėsmėmis, pavyzdžiui, „Kodak“ buvo fotografijos erdvės pradininkė (jie iš tikrųjų pateikė patentą vienam pirmųjų skaitmeninių fotoaparatų), tačiau pralaimėjo skaitmeninių fotoaparatų lenktynes. „Blockbuster“ uždirbo 6 milijardus JAV dolerių, tačiau pasaulyje liko tik viena parduotuvė! „MySpace“ kažkada buvo vienas iš dominuojančių socialinių tinklų, kol atsirado „Facebook“.

Galite ginčytis, kad šioms įmonėms nepavyko įdiegti naujovių. Galbūt, bet jie taip pat nesugebėjo tinkamai įvertinti grėsmių ir rizikų, susijusių su organizacijos strategijos įgyvendinimu.

Taigi, strateginių rizikų valdymas yra esminė veikla visoms organizacijoms, nesvarbu, ar pristatote rinkai novatorišką sprendimą, ar tiesiog siekiate išlikti prieš konkurentus.

Supratimas apie pavojus ir galimą jų poveikį (kad ir nedidelį) įgalina skirtingų lygių lyderius priimti protingus, gerai apgalvotus sprendimus.

Rizikos valdymas yra dinamiškas procesas – keičiantis vidinei ir išorinei įtakai, keičiasi ir rizikų vertinimas. Tai taip pat reikalauja organizacijos darbuotojų susitelkimo ir bendradarbiavimo, kadangi turėdami reikiamą informaciją galite padėti užtikrinti, kad Jūsų organizacija pasieks savo tikslus.